'Van ontwapening naar ontwapenend'

1918 - 2018   'Van ontwapening naar ontwapenend'   
(openluchttentoonstelling)

Nog tot 18 november kun je de openluchttentoonstelling komen bezichtigen. Deze bestaat uit 23 fotopanelen: 1 op de Bospoort, 20 bij het standbeeld van Jan en Hubert van Eyck, 1 bij het historische stadhuis en 1 op de ovonde aan de Bleumerpoort. Op die manier volg je de route die de Duitse soldaten bij hun terugtocht door Maaseik moesten afleggen.
In de winkelvitrines op de Bosstraat, de Markt en de Bleumerstraat ontdek je ook raamstickers. Dat zijn authentieke besluiten of verordeningen van 100 jaar geleden die aantonen met welke materiële beperkingen de gewone Maaseikenaar werd geconfronteerd in de laatste oorlogsdagen, maar ook nog lang daarna in vredestijd.

De Eerste Wereldoorlog was een zeer zware periode in de Europese en zelfs de Maaslandse geschiedenis. Na het einde ervan verliep het dagelijks leven echter niet onmiddellijk weer normaal. Zo trokken vlak na de Wapenstilstand 1918 van donderdag 14 t.e.m. zaterdag 23 november 1918 naar schatting 70.000 à 100.000 gewapende Duitse soldaten over de toenmalige Maasbrug via het neutrale Nederland terug naar hun vaderland. Ook na het vertrek van de Duitse soldaten zou het leven nog lang niet zijn gewone gang gaan, zoals de tentoonstelling aantoont. Deze expositie geeft enkel het Maaseiker verhaal weer, maar eigenlijk werd dit voortgezet bij onze projectpartners in het huidige Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D). Beide zijn net zo Maaslands als onze stad, maar door hun ligging in andere staten hebben zij dezelfde geschiedenis heel anders, maar even tragisch beleefd.

De titel van het project "Van ontwapening naar ontwapenend" geeft de geest van dit project kernachtig weer: vrede is er enkel als alle generaties over de tijden heen eraan meewerken!

Deze openluchttentoonstelling maakt deel uit van het grensoverschrijdend project "Van ontwapening naar ontwapenend". Wil je meer weten? 
www.herdenkingwo1.be 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werden voor de beiaard van het stadhuis van Maaseik een zestal liederen bewerkt uit de oorlogsperiode 1914-1918.
Tot 18 november weerklinken ze, dagelijks van 09u00 tot 20u00, in een herhaalde cyclus van telkens drie uren, bedoeld als uurslag met een langer lied op het uur en een korter op het half uur.
Met dank aan de heer Frans Medaer voor zijn advies omtrent de liedkeuze.

“Liederen uit WO I weerklinken op de beiaard van het stadhuis Maaseik”!
Programma van de liederencyclus voor de beiaard:

1ste uur "Hoe muziek zich niet laat begrenzen...":
1. Die Wacht am Rhein (tekst: Max Schneckenburger 1840, melodie: Karl Wilhelm 1854)
2. Heil dir im Siegerkranz (Het Duitse Keizerrijk)
2de uur "Over kommer, kwel en waanzin van de oorlog...":
3. Het oorlogskindeke (geschreven door een Gentenaar in het gevangenkamp van Soldau)
4. Optocht naar de Loopgraaf
3de uur "Over elkaar aanmoedigen maar, misschien, soms ook fluiten in het donker...":
5. It's a long way to Tipperary
6. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile

Contactinformatie