16de Nacht van de Geschiedenis

Uitvoerder

Het Davidsfonds Maaseik
affiche-nacht-2018-small-.jpg

Voorlopig programma 

We maken kennis met verschillende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen in Maaseik.

Vanaf 17.30 uur.: aanmelding in het stadhuis op de Markt van Maaseik

18.15 uur: vertrek naar de Sint-Catharinakerk van Maaseik

18.30 uur: verwelkoming en praktische toelichting door dhr. Martin Slangen, voorzitter Davidsfonds Maaseik en inleidende beschouwing door dhr. Jos Verbeek

19.00 uur: wandeling in 4 groepjes met bezoek aan 4 sprekers over de Vrijmetselaarsloge, de Islamitische Geloofsgemeenschap in Maaseik, het nieuwe glasraam voor de kapel van Sint-Jansberg, de Harlindis- en Relindisommegangen

20.30 uur: vervolg wandeling in 2 groepen met bezoek aan 2 sprekers over Katholieke bedevaarten in het verleden en de Vrijzinnige Vereniging

21.30 uur: gemoedelijke en smaakvolle "koffietafel" in Zaal Van Eyck met dankwoord door dhr. Jos Henckens, voorzitter Pater Sangerskring Maaseik en toneelsketch door Speelgroep Van Eyck.

22.00 uur: einde van het programma, maar van de gastvrijheid van Harmonie Concordia kan u nog even langer laten genieten!

We wandelen - met tussenstops - doorheen de binnenstad van Maaseik en naar Zaal Van Eyck. De wandeling beslaat een afstand van ongeveer 2,5 km. en duurt - inclusief de tussenstops - twee en een half uur. Tijdens de tussenstops zijn er voldoende zitplaatsen voorzien. 

Gelieve voorzieningen te treffen voor eventuele minder goede weersomstandigheden.

  • Inschrijven (verplicht) vóór 18-03-2018
  • Deelnamekosten: Leden € 9,00 , niet-leden € 11,00
  • Uw deelname is pas geldig na betalingvan de deelnamekosten via overschrijving op rekening Davidsfonds Maaseik: IBAN: BE12 4534 0193 9192, BIC : KREDBEBB met vermelding van het aantal deelnemers en hun namen.

Meer informatie kan u via deze contactgegevens verkrijgen:

Secretariaat van Davidsfonds Maaseik Sint Jansberg 15 3680 Maaseik
Tel.  +32 (0)89 56 74 40 (Martin Slangen - Reinhilde Claes)
E-mail:  maaseik@davidsfonds.net
www.maaseik.davidsfonds.be (klik op activiteiten)

Prijs

€9.00

niet-leden: € 11,00