Maaseik eerste Vlaamse Cittaslow gemeente

De stad Maaseik werd op 25 juni 2016 uitgeroepen tot de eerste Vlaamse Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Door een Cittaslow netwerk te creëren, kunnen gemeenten samenwerken om de kwaliteit van leven te verbeteren door het authentieke te koesteren en nieuwe technieken in te zetten die vooruitgang mogelijk maken.

Logo Cittaslow

Internationaal gezelschap

Door toe te treden tot de Cittaslow-familie wordt de gemeente onderdeel van een internationaal gezelschap van kleine gemeenten (< 50.000 inwoners) van over de hele wereld (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Scandinavische landen, Zuid-Korea, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Turkije).
Zij delen een passie voor hun leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en garanderen op een duurzame
manier een hoge levenskwaliteit.

Wat betekent Cittaslow in de wereld?

Cittaslow - van oorsprong een Italiaanse ‘carpe diem’ uitvinding - is een netwerk van steden over de hele wereld die een bepaalde filosofie uitdragen en zo werken. Zijn ze ‘slow’? Zeker niet. Slow leven betekent goed leven: kunnen genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het leven gemakkelijk en plezierig maken. En voor ons als Cittaslow-gemeente: ervoor zorgen dat we onze inwoners dat bieden. Op die manier staat Cittaslow voor kwaliteit en aandacht voor mensen en omgeving.

Wat betekent Cittaslow in Maaseik?

Stad Maaseik is op 25 juni 2016 uitgeroepen tot de eerste Vlaamse Cittaslow. Dit gebeurde na een strenge audit door het Cittaslow netwerk waarbij het auditcomité bijzonder positief was. Zij oordeelden dat de wijze waarop Stad Maaseik haar taken uitvoert een voorbeeld voor andere gemeenten is. Door dit lidmaatschap is Stad Maaseik zich nog bewuster van haar eigen kwaliteiten en wenst zij nog meer – samen met de inwoners - de focus te houden op waarden als een fijne leefomgeving, een mooi landschap, behoud van streekproducten, gastvrijheid, milieuaspecten, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van de identiteit.

Cittafesta
Op zondag 27 augustus 2017, tijdens het jaarlijkse Knapkoekfeest, verwelkomde onze buurgemeente Echt-Susteren Maaseik bij het Cittaslow-netwerk. Dit om samen het goede leven en Cittaslow in onze beide gemeenten te vieren. 

Meer weten?

Meer weten over Cittaslow en de deelnemende gemeenten in België en Nederland? Neem een kijkje op www.cittaslow.be en www.cittaslow-nederland.nl.