Apotheekmuseum en Kruidentuin - Inleiding

 Apotheekmuseum

Sinds 21 december 2011 werd er naarstig gewerkt aan de restauratie van de oudste privé-apotheek van België. De doelstelling van de Stad Maaseik is de apotheek van de 18e eeuw opnieuw tot leven te brengen, waardoor we een ‘Stop in de tijd’ creëren.

Het volledige concept werd zeer uniek opgevat, waarbij elke bezoeker het engelenwerk van de restaurateurs ter plaatse kond bewonderen. Omwille van praktische redenen werd het grote werk opgesplitst in drie activiteiten:

 

 

 

  • De restauratie van de twee togen gebeurde onder het toeziend oog van de bezoekers in het apotheekmuseum.
  • De restauratie van het wandmeubilair werd uitgevoerd in het restauratieatelier van Verstraete en Vanhecke in Wilrijk.
  • De restauratie van de diverse laden gebeurde in privé-ateliers van verschillende restaurateurs.

Op 3 september 2012 werden alle onderdelen van de apotheek opnieuw samengevoegd in het apotheekmuseum. Het is een pareltje geworden, waardoor Maaseik zich opnieuw kan profileren als cultuurparel van het Maasland.

Toch verliep niet altijd alles van een leien dakje en werd de weg naar het eindresultaat een parcours met verschillende hindernissen. Er werd bijkomend onderzoek verricht naar de kleurschakeringen, de samenstelling van het meubilair, de teksten op de vaandels, enz… Dit bijkomende wetenschappelijk onderzoek leidde tot een nauwkeuriger resultaat.

Het eindresultaat is een prachtige 18de-eeuwse apotheek waar apotheker Thomas Botti zijn pilletjes draaide en zijn kruiden en vergiften verkocht. Uiteraard verliezen we op deze manier een stukje de apotheek van Guiliaume van Venckenray uit het oog. Voor de Maaseikenaren is dit uiteraard een herinnering van formaat. Daarom maakten de mensen van de dienst musea in 2013 een kleine permanente tentoonstelling over van Venckenray in het apotheekmuseum. We kozen ervoor om eerst de 18de-eeuwse apotheek van Thomas Botti voor zich te laten spreken.
De restauratiewerken werden uitgevoerd in opdracht van Musea Maaseik en de Stad Maaseik, onder het waakzame oog van het Agentschap onroerend erfgoed Vlaanderen, onroerend erfgoed Limburg en Architektenburo Erik Martens & Partners.

De restauratiewerken werden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, Agentschap onroerend erfgoed Vlaanderen, onroerend erfgoed Limburg, de Provincie Limburg en de Stad Maaseik.

Contactinformatie