Kerkschatten - Collectie digitaal

                                 Codex Eyckensis digitaal

In samenwerking met het Imaging lab van de KU Leuven en Illuminare Leuven werd onder leiding van prof. Lieve Watteeuw de Codex Eyckensis zorgvuldig gedigitaliseerd op zeer hoge resolutie. In de schatkamer van de Sint-Catharinakerk werd een digitaal laboratorium opgebouwd, waardoor het handschrift ter plaatse gedigitaliseerd kon worden.

Er werd gekozen om het manuscript te ontsluiten voor het nationaal en internationaal publiek en wetenschappers. Vanuit dit oogpunt koos het team voor een ontsluiting via de Mirador Viewer. Deze toepassing geeft de mogelijkheid om digitale 

 

                         

In samenwerking met het Imaging lab van de KU Leuven en Illuminare Leuven werd onder leiding van prof. Lieve Watteeuw de Codex Eyckensis zorgvuldig gedigitaliseerd op zeer hoge resolutie. In de schatkamer van de Sint-Catharinakerk werd een digitaal laboratorium opgebouwd, waardoor het handschrift ter plaatse gedigitaliseerd kon worden.

Er werd gekozen om het manuscript te ontsluiten voor het nationaal en internationaal publiek en wetenschappers. Vanuit dit oogpunt koos het team voor een ontsluiting via de Mirador Viewer. Deze toepassing geeft de mogelijkheid om digitale beelden in zeer hoge resolutie in een werkomgeving te sluiten, waarbij men verschillende afbeeldingen makkelijk met elkaar kan vergelijken.

Daarnaast werd er ook aandacht geschonken aan de lange-termijnbewaring van de digitale beelden, één van de belangrijke doelstellingen van UNESCO. Hiervoor werd er beroep gedaan op de ervaring van LIBIS in Heverlee. De gegevens werden geïntegreerd in het Rosettasysteem, dat zorgt voor een goede archivering, preservatie en toegang van de bestanden. Om de ontsluiting op internationaal niveau te tillen is de Codex Eyckensis digitaal ontsloten op onder meer Europeana en Erfgoedplus.

Men kan de digitale versie van de Codex Eyckensis doorbladeren via: Link Codex Eyckensis

 

Daarnaast wordt er nog een 10de-eeuws evangelarium in het depot van de Musea Maaseik bewaard. Ook dit handschrift werd gedigitaliseerd en is digitaal te bekijken.

Men kan de digitale versie van het 10de-eeuwse evangelarium doorbladeren via: Link 10de-eeuw evangelarium