Kerkschatten - Collectie digitaal

                                 Codex Eyckensis digitaal

In samenwerking met het Imaging lab van de KU Leuven en Illuminare Leuven werd onder leiding van prof. Lieve Watteeuw de Codex Eyckensis zorgvuldig gedigitaliseerd op zeer hoge resolutie. In de kerkschatten werd een digitaal laboratorium opgebouwd, waardoor het handschrift ter plaatse gedigitaliseerd kon worden.

Er werd gekozen om het manuscript uit de 8ste eeuw te ontsluiten voor het nationaal en internationaal publiek en wetenschappers. Vanuit dit oogpunt koos het team voor een ontsluiting via de MIrador Viewer. Deze geeft de mogelijkheid om digitale beelden in zeer hoge resolutie in een werkomgeving te sluiten, waarbij men verschillende afbeeldingen makkelijk met elkaar kan vergelijken.

Daarnaast werd er ook aandacht geschonken aan de langetermijnbewaring van de digitale beelden, één van de belangrijke doelstellingen van UNESCO. Hiervoor werd er beroep gedaan op de ervaring van LIBIS in Herverlee. De gegevens werden geïngest in het Rosettasysteem, dat zorgt voor een goede archivering, preservatie en toegang van de bestanden. Om de ontsluiting op internationaal niveau te tillen zal de Codex Eyckensis digitaal doorbladerbaar zijn op onder meer Europeana en Erfgoedplus.

Link Codex Eyckensis


Daarnaast is er nog een ongekend 10de-eeuws evangelarium in het depot van de Musea Maaseik. Ook dit handschrift werd gedigitaliseerd en is vanaf heden ter beschikking van de wetenschappelijke wereld. Onder meer Prof. Vanderputten van de UGent bestudeerde dit handschrift. De digitale ontsluiting is naar zijn zeggen eveneens een meerwaarde om efficiënt en snel een document te onderzoeken.

Link 10de-eeuw evangelarium

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij volgende partners: