Kerkschatten - Geschiedenis

Romaanse kerk AldeneikOmstreeks 730 n. Chr. bouwden een Frankische edelman Adelhard en zijn vrouw Grinara, op hun landgoed, een houten klooster en kerk voor hun dochters Harlindis en Relindis. Het was rond dit Benedictinessenklooster dat het oude Eycke of Aldeneik ontstond.

Rond 870 werd het oude, houten kerkje afgebroken en vervangen door een stenen gebouw. Om en nabij 4 juli 952 werd een kapittel van Onze-Lieve-Vrouw opgericht, waarbij twaalf kanunniken de plaats van de benedictinessen innamen en er een kapittelschool stichtten.

Ten zuidwesten van het oude Eycke, op een gunstige plaats langs de Maas vormde zich geleidelijk een nieuwe nederzetting die zo snel groeide dat ze in 1244 een zelfstandige parochie werd, afgescheiden van Aldeneik, met een eigen parochiekerk toegewijd aan de H. Catharina. In de 13e eeuw werd door de graaf van Loon, Arnold IV, de aarden wal vervangen door een stenen omwalling. In de 14e eeuw, onder Luiks bewind, werd het nova Eycke of Maaseik de hoofdplaats van het land van Eycke. 

Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw vluchtte het kapittel van Aldeneik op 4 november 1570 naar de versterkte stad. De Sint-Catharinakerk werd vervolgens de zetel van het kapittel en dit bleef zo tot aan de Franse Omwenteling (1797). Enkele maanden later, op 22 maart 1571 werden de relieken van Aldeneik naar de Sint-Catharina kerk in Maaseik overgebracht waar ze, tot op de dag van vandaag, samen met de Romaanse kerk te Aldeneik, de stille getuigen zijn van een oude stichting.