Maaseik spreekt!

 

"Maaseik spreekt” najaar 2018 - voorjaar 2019

De Maaslander houdt van tradities. Dus hopen het Van Eyckplatform, het Davidsfonds, de Werkgroep Documentatie Maaseik, de Pater Sangerskring, Vormingplus Limburg en de Musea Maaseik dat de in het najaar 2016 opgestarte lezingen met de titel “Maaseik spreekt” een echte traditie mogen worden. Misschien pikken andere Maaslanders dit wel op of willen zij in de toekomst wel participeren. Als echte Maaseikenaren zijn wij gastvrij en zouden wij dit zeker positief onthalen!

Laat u zich ook dit werkjaar weer verrassen door boeiende lezingen en andere culturele activiteiten!

2018

SEPTEMBER

Dinsdag 18 september van 19.00 tot 21.00 uur
Hilde Craemers: “Kruidenwandeling in de
Bosbeekvallei”
Locatie: vertrek aan de Dorpermolen te Opoeteren
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 8 (volwassenen); € 4 (kinderen tot en met 12 jaar)


OKTOBER

Vrijdag 19, 26 oktober, 9, 16 november 2018 van
14.00 tot 16.00 uur
Beatrijs Vanhulle: “Johan Sebastiaan Bach: de
geniale uitzondering (muziekcursus)”
Locatie: G.O. Bibliotheek
organisatie: Davidsfonds Maaseik
Prijs: € 64; € 56 (Davidsfondscultuurkaart)
inschrijven: Davidsfonds Academie
(www.davidsfonds.be/academie, code MA18-
257 of info via Martin Slangen 089 56 74 40)


Dinsdag 23 oktober 2018 om 19.00 uur*
Jan van der Valk: “In de Tibetaanse apotheek.
Historische en huidige rol van exotische kruiden
en specerijen in de Westerse farmacie”
(Een andere kijk op farmacie 1)
Locatie: oude raadzaal en Apotheekmuseum
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 5 per lezing of € 10 voor de reeks van 3 lezingen
inschrijven: maddy.trips@maaseik.be of 089 81 92 90

Vanaf zaterdag 27 oktober 2018 t.e.m. maandag 10 juni 2019 zijn er twee verrassende projecten in het Regionaal Archeologisch Museum op de Markt 45:

De wereld van de jonge Alexander de Grote
De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Bart Cassauwers op de beroemdste Griekse held! (In samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek
&
De wereld van Epona
Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland

Inhoudelijk zijn het twee compleet verschillende projecten. “De wereld van de jonge Alexander de Grote” richt zich vooral tot een (zeer) jong en gezinspubliek en wil iedereen verleiden om de “grote geschiedenis” ook een op een andere, historisch correcte, maar ludieke manier te bekijken.

“De wereld van Epona” is een kleine tentoonstelling over het Maasland (aan weerszijden
van de stroom) in de ijzertijd. Ons eigen museum bezit een beknopte, maar zeer fraaie collectie uit die periode, voor deze tentoonstelling aangevuld met boeiende objecten uit het depot van de provincie Nederlands-Limburg. Wie Epona is, moet u dan maar zelf ontdekken…

NOVEMBER

Dinsdag 6 november 2018 om 19.00 uur*
Jan van der Valk “Gif of tegengif. De genezende
van kracht van gifplanten in verschillende culturen”
(Een andere kijk op farmacie 2)

Locatie: oude raadzaal en Apotheekmuseum
Prijs: € 5 per lezing of € 10 voor de reeks van 3 lezingen
inschrijven: maddy.trips@maaseik.be of 089 81 92 90

Dinsdag 13 november 2018 om 19.00 uur*
dr. Robrecht Janssen (Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium): “Duitse glasnegatieven
uit WOI in de Sint-Catharina”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: € 5

Woensdag 14 november 2018 om 19.30 uur*
em. prof. dr. A. Vanneste (UAntwerpen): “De
elektrische draadversperring aan de Belgisch-
Nederlandse grens tijdens Wereldoorlog I”
Locatie: Museum van de Vrouw
organisatie: Museum van de Vrouw in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: € 5
inschrijven via info@museumvandevrouw.nl

Vrijdag 16 november 2018 om 19.30 uur*
“Patria”, 1ste Nederlandse film over WOI, regie Klaas van Eykeren
Locatie: Museum van de Vrouw
organisatie: Museum van de Vrouw in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: €3,50
inschrijven via info@museumvandevrouw.nl

“VAN ONTWAPENING TOT ONTWAPENEND”
Samen met onze buren in Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D) herdenkt de stad Maaseik in 2018 het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die eindigde in onze streek heel bijzonder met de terugtocht van 70.000 tot 100.000 gewapende Duitse soldaten via de brug over de Maas via het neutrale Nederland naar het verslagen Duitsland.
In de Maaseiker binnenstad is er nu al een openluchttentoonstelling, maar zijn hoogtepunt beleeft dit project van de drie buurgemeentes in het weekeinde van 17 en 18 november 2018. Dan zal er aan de Maas een militair kamp in de sfeer van Wereldoorlog I te bezichtigen zijn en op zondag 18 november vindt een militair re-enactment
plaats. Hoogwaardigheidsbekleders uit de drie landen die bij de terugtrekking van de Duitse troepen betrokken waren, zullen aan een plechtig moment op de Pater Sangersbrug deelnemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de www.herdenkingwo1.eu of www.herdenkingwo1.be.

Dinsdag 20 november 2018 om 19.00 uur*
Jan van der Valk “Een pikant handeltje. Oosterse
kruiden en specerijen in Europa” (Een andere kijk op farmacie 3)
Locatie: Oude raadzaal en Apotheekmuseum
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 5 per lezing of € 10 voor de reeks van 3 lezingen
inschrijven via maddy.trips@maaseik.be of 089 81 92 90

DECEMBER

Dinsdag 4 december 2018 om 19.00 uur*
Jeroen Reyniers: “Studie van de relieken van
Sint-Odilia bij de kruisheren van Maaseik”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 5


Donderdag 6 december 2018 om 19.00 tot ong. 20.00 uur*
“De ijzertijd in de Maasvallei: een archeologische reflectie”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik in kader van dubbelproject
“De wereld van Alexander de Grote/ De wereld van Epona”
Prijs: € 5
Deze lezing is verschoven naar donderdag 9 mei 2019!

Woensdag 26 december 2018 van 15.00 tot 16.00 uur
“Kerstzingen voor een goed doel: Zorgwoning St.-Jansberg”
Locatie: Kruisherenkerk
organisatie: Davidsfonds Maaseik
Prijs: vrije bijdrage; info via Martin Slangen
089 56 74 40

2019

JANUARI

Zondag 20 januari 2019 van 11.00 tot 13.00 uur
“Toast Literair met nieuwjaarstoast en –hapje:
‘Poetry and Musica’
(Vincent Corjanus, dichter, 
woordkunstenaar en singer-songwriter)
Locatie: G.O. Bibliotheek
organisatie: Davidsfonds Maaseik i.s.m. G.O. Bibliotheek
Prijs: gratis
inschrijven: maaseik@davidsfonds.net of Martin
Slangen 089 56 74 40; maaseik@bibliotheek.be of 089 56 40 74)

Woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur**
Jos Henckens: “De ANNUNCIATIES bij Van Eyck”
Locatie: De Beurs
organisatie: Van Eyckplatform en Pater Sangerskring
Prijs: € 5; € 3 (leden Pater Sangerskring en Vrienden
van Van Eyck
info: www.maaseikvaneyck.be

Dinsdag 29 januari 2019 om 19.00 uur*
Alejandro Chavèz Saenz: “Alexander de Grote”
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea
Maaseik in kader van dubbelproject “De wereld
van Alexander de Grote/ De wereld van Epona”
Prijs: € 9 (standaard); € 5 (reductie); € 2 (sociaal tarief)
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of
www.vormingplus-limburg.be)

FEBRUARI

Woensdag 20, 27 februari 2019 om 19.00 uur*
Anja Neskens en Rik Nulens: “De Codex Eyckensis
ontrafeld: ontdek het belang van een
middeleeuws handschrift en hoe het gemaakt
werd door zelf te experimenteren in het scriptorium
en de boekbinderij”
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea Maaseik
Prijs: € 25 (standaard); € 19 (reductie); € 5 (sociaal tarief). Inclusief lesmateriaal.
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of www.vormingplus-limburg.be)

MAART

Dinsdag 19 maart 2019 van 18.00 tot 22.00 uur
“17de Nacht van de Geschiedenis met als thema:
‘Meesterschap”
Locatie: binnenstad Maaseik
organisatie: Davidsfonds Maaseik, Pater Sangerskring,
Musea Maaseik, Speelgroep Van Eyck en Gidsenbond Maaseik
Prijs: € 11 (niet-leden); € 9 (leden medeorganiserende partners)
inschrijven vóór 15 maart 2019; betalen via rekening
Davidsfonds Maaseik BE12 4534 0193 9192;
info via Martin Slangen 089 56 74 40

Donderdag 21 maart 2019 om 19.00 uur*
François Van Gehuchten: “Bokkenrijders"
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea Maaseik
Prijs: € 9 (standaard); € 5 (reductie); €2 (sociaal tarief)
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of www.vormingplus-limburg.be)

APRIL

Zaterdag 20 april 2019 van 16.00 tot 17.30 uur
“Paasfeest bij de senioren in WZC ‘De 
Maaspoorte’ Maaseik als goed doel”
Locatie: WZC De Maaspoorte
organisatie: Davidsfonds Maaseik i.s.m. muzikanten en koorleden
Prijs: gratis

MEI

Donderdag 9 mei 2019 om 19.00 tot ong. 20.00 uur*
“De ijzertijd in de Maasvallei: een archeologische reflectie”
Locatie: Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4, 3680 Neeroeteren
organisatie: Musea Maaseik in kader van dubbelproject
“De wereld van Alexander de Grote/ De wereld van Epona”
Prijs: € 5*De duurtijd van deze activiteiten is ongeveer twee uur. Het kan dus iets vroeger of later worden.

** Het eindtijdstip van deze activiteit is niet nader bepaald.

Adressen locaties

 • Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten en Minderbroederskerk,
  Boomgaardstraat 10, 3680 Maaseik (niet toegankelijk voor personen met een beperking)
 • Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik
 • De Beurs, Markt 7, 3680 Maaseik
 • G.O. Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68, 3680 Maaseik
 • Kruisherenkerk, Bosstraat 27, 3680 Maaseik
 • Museum van de Vrouw, Plats 1, 6101 AP Echt (NL)
 • O.H. De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Opoeteren
 • Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4, 3680 Neeroeteren
 • Oude Raadzaal, Markt 1, 3680 Maaseik (niet toegankelijk voor personen met een beperking)
 • Regionaal Archeologisch Museum (RAM), Markt 45, 3680 Maaseik
 • WZC De Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680 Maaseik
 • Zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23, 3680 Maaseik

Contactgegevens organisatie

Musea Maaseik
Markt 45, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 68 90
musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Pater Sangerskring
Jos Henckens
Weg naar As 90, 3670 Gruitrode
+32 (0)494 78 66 65
joshenckens@teletraffic.be
www.patersangerskring.org

Van Eyckplatform
Wim Corstjens
Bleumerstraat 49, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 58 95
+32 (0)478 59 53 40
wimcorstjens@scarlet.be
www.maaseikvaneyck.be

Davidsfonds Maaseik
Martin Slangen
St.-Jansberg 15, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 74 40
r_claes_msk@yahoo.com
www.maaseik.davidsfonds.be

Vormingplus Limburg
Cellebroedersstraat 13-15
3500 Hasselt
+32 (0)11 56 01 00
info@vormingpluslimburg.be
www.vormingplus-limburg.be

Dinsdag 6 november 2018 om 19.00 uur*
Jan van der Valk “Gif of tegengif. De genezende
van kracht van gifplanten in verschillende culturen”
(Een andere kijk op farmacie 2)

Locatie: oude raadzaal en Apotheekmuseum
Prijs: € 5 per lezing of € 10 voor de reeks van 3 lezingen
inschrijven: maddy.trips@maaseik.be of 089 81 92 90

Dinsdag 13 november 2018 om 19.00 uur*
dr. Robrecht Janssen (Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium): “Duitse glasnegatieven
uit WOI in de Sint-Catharina”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: € 5

Woensdag 14 november 2018 om 19.30 uur*
em. prof. dr. A. Vanneste (UAntwerpen): “De
elektrische draadversperring aan de Belgisch-
Nederlandse grens tijdens Wereldoorlog I”
Locatie: Museum van de Vrouw
organisatie: Museum van de Vrouw in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: € 5
inschrijven via info@museumvandevrouw.nl

Vrijdag 16 november 2018 om 19.30 uur*
“Patria”, 1ste Nederlandse film over WOI, regie Klaas van Eykeren
Locatie: Museum van de Vrouw
organisatie: Museum van de Vrouw in kader van
“Van ontwapening tot ontwapenend” (zie ook
www.herdenkingwo1.eu)
Prijs: €3,50
inschrijven via info@museumvandevrouw.nl

“VAN ONTWAPENING TOT ONTWAPENEND”
Samen met onze buren in Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D) herdenkt de stad Maaseik in 2018 het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die eindigde in onze streek heel bijzonder met de terugtocht van 70.000 tot 100.000 gewapende Duitse soldaten via de brug over de Maas via het neutrale Nederland naar het verslagen Duitsland.
In de Maaseiker binnenstad is er nu al een openluchttentoonstelling, maar zijn hoogtepunt beleeft dit project van de drie buurgemeentes in het weekeinde van 17 en 18 november 2018. Dan zal er aan de Maas een militair kamp in de sfeer van Wereldoorlog I te bezichtigen zijn en op zondag 18 november vindt een militair re-enactment
plaats. Hoogwaardigheidsbekleders uit de drie landen die bij de terugtrekking van de Duitse troepen betrokken waren, zullen aan een plechtig moment op de Pater Sangersbrug deelnemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de www.herdenkingwo1.eu of www.herdenkingwo1.be.

Dinsdag 20 november 2018 om 19.00 uur*
Jan van der Valk “Een pikant handeltje. Oosterse
kruiden en specerijen in Europa” (Een andere kijk op farmacie 3)
Locatie: Oude raadzaal en Apotheekmuseum
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 5 per lezing of € 10 voor de reeks van 3 lezingen
inschrijven via maddy.trips@maaseik.be of 089 81 92 90

DECEMBER

Dinsdag 4 december 2018 om 19.00 uur*
Jeroen Reyniers: “Studie van de relieken van
Sint-Odilia bij de kruisheren van Maaseik”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik
Prijs: € 5


Donderdag 6 december 2018 om 19.00 tot ong. 20.00 uur*
“De ijzertijd in de Maasvallei: een archeologische reflectie”
Locatie: Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten
organisatie: Musea Maaseik in kader van dubbelproject
“De wereld van Alexander de Grote/ De wereld van Epona”
Prijs: € 5

Woensdag 26 december 2018 van 15.00 tot 16.00 uur
“Kerstzingen voor een goed doel: Zorgwoning St.-Jansberg”
Locatie: Kruisherenkerk
organisatie: Davidsfonds Maaseik
Prijs: vrije bijdrage; info via Martin Slangen
089 56 74 40

2019

JANUARI

Zondag 20 januari 2019 van 11.00 tot 13.00 uur
“Toast Literair met nieuwjaarstoast en –hapje:
‘Poetry and Musica’ 
(Vincent Corjanus, dichter, 
woordkunstenaar en singer-songwriter)
Locatie: G.O. Bibliotheek
organisatie: Davidsfonds Maaseik i.s.m. G.O. Bibliotheek
Prijs: gratis
inschrijven: maaseik@davidsfonds.net of Martin
Slangen 089 56 74 40; maaseik@bibliotheek.be of 089 56 40 74)

Woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur**
Jos Henckens: “De ANNUNCIATIES bij Van Eyck”
Locatie: De Beurs
organisatie: Van Eyckplatform en Pater Sangerskring
Prijs: € 5; € 3 (leden Pater Sangerskring en Vrienden
van Van Eyck
info: www.maaseikvaneyck.be

Dinsdag 29 januari 2019 om 19.00 uur*
Alejandro Chavèz Saenz: “Alexander de Grote”
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea
Maaseik in kader van dubbelproject “De wereld
van Alexander de Grote/ De wereld van Epona”
Prijs: € 9 (standaard); € 5 (reductie); € 2 (sociaal tarief)
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of
www.vormingplus-limburg.be)

FEBRUARI

Woensdag 20, 27 februari 2019 om 19.00 uur*
Anja Neskens en Rik Nulens: “De Codex Eyckensis
ontrafeld: ontdek het belang van een
middeleeuws handschrift en hoe het gemaakt
werd door zelf te experimenteren in het scriptorium
en de boekbinderij”
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea Maaseik
Prijs: € 18 (standaard); € 10 (reductie); € 4 (sociaal tarief)
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of www.vormingplus-limburg.be)

MAART

Dinsdag 19 maart 2019 van 18.00 tot 22.00 uur
“17de Nacht van de Geschiedenis met als thema:
‘Meesterschap”
Locatie: binnenstad Maaseik
organisatie: Davidsfonds Maaseik, Pater Sangerskring,
Musea Maaseik, Speelgroep Van Eyck en Gidsenbond Maaseik
Prijs: € 11 (niet-leden); € 9 (leden medeorganiserende partners)
inschrijven vóór 15 maart 2019; betalen via rekening
Davidsfonds Maaseik BE12 4534 0193 9192;
info via Martin Slangen 089 56 74 40

Donderdag 21 maart 2019 om 19.00 uur*
François Van Gehuchten: “Bokkenrijders"
Locatie: CC Achterolmen, lokaal 3
organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Musea Maaseik
Prijs: € 9 (standaard); € 5 (reductie); €2 (sociaal tarief)
inschrijven: Vormingplus (011 560 100 of www.vormingplus-limburg.be)

APRIL

Zaterdag 20 april 2019 van 16.00 tot 17.30 uur
“Paasfeest bij de senioren in WZC ‘De 
Maaspoorte’ Maaseik als goed doel”
Locatie: WZC De Maaspoorte
organisatie: Davidsfonds Maaseik i.s.m. muzikanten en koorleden
Prijs: gratis

*De duurtijd van deze activiteiten is ongeveer twee uur. Het kan dus iets vroeger of later worden.

** Het eindtijdstip van deze activiteit is niet nader bepaald.

Adressen locaties

 • Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten en Minderbroederskerk,
  Boomgaardstraat 10, 3680 Maaseik (niet toegankelijk voor personen met een beperking)
 • Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik
 • De Beurs, Markt 7, 3680 Maaseik
 • G.O. Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68, 3680 Maaseik
 • Kruisherenkerk, Bosstraat 27, 3680 Maaseik
 • Museum van de Vrouw, Plats 1, 6101 AP Echt (NL)
 • O.H. De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Opoeteren
 • Oude Raadzaal, Markt 1, 3680 Maaseik (niet toegankelijk voor personen met een beperking)
 • Regionaal Archeologisch Museum (RAM), Markt 45, 3680 Maaseik
 • WZC De Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680 Maaseik
 • Zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23, 3680 Maaseik

Contactgegevens organisatie

Musea Maaseik
Markt 45, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 68 90
musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Pater Sangerskring
Jos Henckens
Weg naar As 90, 3670 Gruitrode
+32 (0)494 78 66 65
joshenckens@teletraffic.be
www.patersangerskring.org

Van Eyckplatform
Wim Corstjens
Bleumerstraat 49, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 58 95
+32 (0)478 59 53 40
wimcorstjens@scarlet.be
www.maaseikvaneyck.be

Davidsfonds Maaseik
Martin Slangen
St.-Jansberg 15, 3680 Maaseik
+32 (0)89 56 74 40
r_claes_msk@yahoo.com
www.maaseik.davidsfonds.be

Vormingplus Limburg
Cellebroedersstraat 13-15
3500 Hasselt
+32 (0)11 56 01 00
info@vormingpluslimburg.be
www.vormingplus-limburg.be

Contactinformatie