Openluchttentoonstelling WOI: van ontwapening naar ontwapenend

Uitvoerder

Musea Maaseik

Wanneer

Van vr 10 augustus 2018 tot zo 18 november 2018, dagelijks

logo-herdenking-woi_def_rgb.jpg

De Eerste Wereldoorlog was een zeer zware periode in de Europese en zelfs de Maaslandse geschiedenis. Na het einde ervan verliep het dagelijkse leven echter niet onmiddellijk weer normaal. Zo trokken vlak na de Wapenstilstand 1918  van donderdag 14 t.e.m. zaterdag 23 november 1918 naar schatting 70.000 à 100.000 gewapende Duitse soldaten over de toenmalige Maasbrug via het neutrale Nederland terug naar hun vaderland. Ook na het vertrek van de Duitse soldaten zou het leven nog lang niet zijn gewone gang gaan, zoals de tentoonstelling aantoont. Deze expositie geeft enkel het Maaseiker verhaal weer, maar eigenlijk werd dit voortgezet bij onze projectpartners in het huidige Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D). Beide zijn net zo Maaslands  als onze stad, maar door hun ligging in andere landen hebben zij dezelfde geschiedenis heel anders, maar even tragisch beleefd.

De titel van het project “Van ontwapening naar ontwapenend” geeft de geest van dit project kernachtig weer: vrede is er enkel als alle generaties over de tijden heen eraan meewerken!

Nog tot 18 november kan je deze openluchttentoonstelling komen bezichtigen. Deze bestaat uit 23 fotopanelen: 1 op de Bospoort, 20 bij het standbeeld van Jan en Hubert van Eyck, 1 bij het historische stadhuis en 1 op de ovonde aan de Bleumerpoort. Op deze manier volg je de route die de Duitse soldaten bij hun terugtocht door Maaseik moesten afleggen. Op meerdere winkelvitrines op de Bosstraat, de Markt en de Bleumerstraat ontdek je ook raamstickers. Dit zijn authentieke besluiten of verordeningen van 100 jaar geleden die aantonen met welke materiële beperkingen de gewone Maaseikenaar werd geconfronteerd in de laatste oorlogsdagen, maar ook nog lang in vredestijd

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werden voor de beiaard van het stadhuis van Maaseik een zestal liederen bewerkt uit de oorlogsperiode 1914-1918.
Tot 18 november weerklinken ze, dagelijks van 9 tot 20 uur, in een herhaalde cyclus van telkens drie uren, bedoeld als uurslag met een langer lied op het uur en een korter op het half uur.
Met dank aan de heer Frans Medaer voor zijn advies omtrent de liedkeuze.

Programma van de liederencyclus voor de beiaard:

1ste uur "Hoe muziek zich niet laat begrenzen ...":
1. Die Wacht am Rhein (tekst: Max Schneckenburger 1840, melodie: Karl Wilhelm 1854)
2. Heil dir im Siegerkranz (Het Duitse Keizerrijk)

2de uur "Over kommer, kwel en waanzin van de oorlog...":
3. Het oorlogskindeke (geschreven door een Gentenaar in het gevangenkamp van Soldau)
4. Optocht naar de Loopgraaf

3de uur "Over elkaar aanmoedigen maar, misschien, soms ook fluiten in het donker...":
5. It's a long way to Tipperary
6. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile

Volg het project via Facebook of op www.herdenkingwo1.be.

    

Wat het Maaseiker gedeelte van dit project betreft, is er bijzondere dank voor de Werkgroep Documentatie Maaseik en archivaris-vrijwilliger Bert Mersch die  op het vlak van foto- en archiefmateriaal heel wat inspanningen hebben geleverd. Dank gaat ook uit naar de krachtige ondersteuning, die de technische diensten van de stad Maaseik hebben geleverd! Hartelijke dank ook aan de buurgemeentes Echt-Susteren en Selfkant!

logo's WOI

Waar

Markt Maaseik

Markt
3680 Maaseik

Prijs

Gratis

Organisatie en contact

Musea Maaseik

Markt 45
3680 Maaseik