Vlaamse Meesters in Situ

Uitvoerder

De Vlaamse overheid en Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

Wanneer

Van za 1 juni 2019 tot ma 1 juni 2020, dagelijks

vlaamse-meesters-in-situ.jpg

Overmeesterd!

Beleef Vlaamse Meesters waar ze thuis zijn

Op 45 locaties, van Bocholt tot Nieuwpoort

Verlengd tot oktober 2020!

De Vlaamse overheid en Openbaar Kunstbezit Vlaanderen besteden in dit groots opgezette kunsthistorisch-toeristische project aandacht aan kunstwerken die door hun makers speciaal voor een specifieke locatie werden gecreëerd en er ook zijn gebleven. Zo krijgen ook bijzondere kunstwerken in kleinere steden en gemeenten de aandacht, die ze tot nu toe vaak moesten missen. In Limburg zijn er slechts drie locaties die aan het project participeren en twee daarvan liggen in onze prachtige gemeente, de derde in Bocholt.
www.vlaamsemeestersinsitu.be

Kerkschatten van Sint-Catharina

In het kader van de strijd tegen het coronavirus  is deze locatie niet toegankelijk!

De Sint-Catharinakerk in het centrum van Maaseik huisvest meerdere objecten van uitzonderlijke betekenis: de Codex Eyckensis (momenteel voor onderzoek aan de KU Leuven), de oudste religieuze Angelsaksische weefsels ter wereld en meerdere vroeg-
middeleeuwse reliekhouders. Al deze voorwerpen, ontstaan rond de 8ste eeuw, zijn Vlaamse topstukken. Toch kiest ‘Vlaamse Meesters in Situ’ in deze kerk bewust voor een ander object, namelijk een zilveren altaarkruis van de Maaseikenaar Frederik Malders (17de eeuw). Het werk van deze zilversmid is van zeer fraaie kwaliteit, maar geniet buiten Maaseik niet de aandacht waarop het recht heeft. Dat zal nu dus veranderen …

Laatgotische houtsnijkunst in Neeroeteren

De Sint-Lambertuskerk in het centrum van Neeroeteren herbergt een schat aan laatgothische beelden in hout, veelal afkomstig van de Meester van Neeroeteren (circa 1500), die verwantschap toont met het vermaarde Elsloo-atelier. Al deze bijzondere beelden uit hout, waarvan één exemplaar van Jan van Steffeswert, bezitten de status van Vlaams topstuk. ‘Vlaamse meester in Situ’ zet de meest monumentale creatie uit het beeldenpatrimonium van de Sint-Lambertuskerk, namelijk het Christoffelbeeld, op de voorgrond. Dit behoort, samen met het beeld van de Heilige Christoffel in Bocholt en Oostham, tot de merkwaardigste beelden van ons land.

Lees ook het artikel in MAzine mei 2019 p.3 van de UiT over Vlaamse Meesters in Situ

Fietslus Maaseik-Bocholt

Limburg telt 3 van de 45 locaties in Vlaanderen. In Maaseik werd in de Sint-Catharinakerk, het zilveren altaarkruis van Maaseikenaar Frederik Malders. In Neeroeteren herbergt de Sint-Lambertuskerk, een schat aan laatgotische beelden in hout en in Bocholt werd het Mariaretabel in de Sint-Laurentiuskerk geselecteerd.

Ontdek de route Maaseik-Bocholt vrijblijvend op eigen houtje en op eigen tempo via de uitgestippelde Vlaamse Meesters in Situ fietsroute.

Prijs

Gratis

Contactinformatie